ГоловнаБудинок-інтернат

Вереміївський будинок-інтернат

Печать
PDF

Вереміївськитй будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів

- Повне найменування Будинку-інтернату: Вереміївський  будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів.

- Місцезнаходження Вереміївського будинку-інтернату: Хмельницька область, Красилівський район  район, село Вереміївка.

Вереміївський будинок-інтернат є стаціонарною соціально-медичною установою загального типу для постійного проживання громадян похилого віку, ветеранів війни і праці, інвалідів, які потребують стороннього догляду побутового і медичного обслуговування.

Будинок-інтернат перебуває у комунальній власності, є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області. Управління Будинком-інтернатом здійснює Хмельницька обласна рада (далі – Орган управління майном).

Будинок-інтернат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Хмельницької обласної ради та розпорядженнями її посадових осіб, цим Положенням.

Будинок-інтернат є юридичною особою, веде самостійний баланс, має печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штамп, ідентифікаційний код, інші реквізити відповідно до чинного законодавства України, має право відкривати рахунки у відповідних установах, укладати правочини (договори, угоди) набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському, адміністративному, третейському судах.

Фінансування Будинку-інтернату, його матеріально-технічне забезпечення здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та коштів, отриманих від надання платних послуг, наданих у порядку та на умовах визначених чинним законодавством України, інших джерел, не заборонених законодавством України.

Будинок-інтернат самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та  Статутом, з урахуванням обмежень передбачених Статутом.

Взаємовідносини Будинку-інтернату з юридичними і фізичними особами визначаються згідно чинного законодавства України та на підставі правочинів (договорів, угод), що укладені між ними.

Основним завданням Будинку-інтернату є забезпечення належних умов для проживання, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги громадянам похилого віку, ветеранам війни та праці, інвалідам, які потребують стороннього догляду і допомоги.

Мешканці Будинку-інтернату забезпечуються:

відповідно до встановлених норм житлом, м’яким (одягом, взуттям, постільною білизною) і твердим інвентарем (меблями та столовим посудом);

раціональним чотириразовим харчуванням, у тому числі і дієтичним, з урахуванням віку і стану здоров’я осіб, що проживають в Будинку-інтернаті, в межах натуральних норм харчування (проміжки часу між прийомом їжі не повинно бути більше ніж чотири години, останній прийом їжі організовується за дві години до сну);

цілодобовим медичним обслуговуванням, консультативною допомогою, стаціонарним лікуванням на базі закріплених лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я;

слуховими апаратами, окулярами, протезно-ортопедичними виробами, зубним протезуванням, спеціальними засобами пересування (крім моторизованих), медикаментами та життєво необхідними ліками відповідно до медичного висновку;

комунально-побутовим обслуговуванням (опалення, освітлення, радіофікація, тепловодопостачання тощо);

організацією культурно-масової та оздоровчо-спортивної роботи з урахуванням стану здоров’я і віку мешканців Будинку-інтернату;

умовами, що сприяють адаптації громадян похилого віку, ветеранів війни і праці та інвалідів у новому середовищі.

 

УМОВИ ПРИЙМАННЯ, УТРИМАННЯ ТА ВІДРАХУВАННЯ

З БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ

1. До Будинку-інтернату на державне утримання приймаються особи похилого віку, які досягли пенсійного віку, інваліди першої і другої групи (старші за 18 років), ветерани війни і праці, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким згідно за медичними висновками не протипоказане перебування у Будинку-інтернаті, та які не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати за законом.

2. На позачергове влаштування до Будинку-інтернату мають право ветерани війни та особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1,2,3 категорій згідно із Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

3. Переважне право на влаштування в Будинок-інтернат мають ветерани згідно із Законом України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, члени сімей загиблих військовослужбовців.

4. Як виняток, в Будинку-інтернаті можуть прийматися особи похилого віку, ветерани війни і праці та інваліди, які мають працездатних дітей або родичів, зобов’язаних відповідно до чинного законодавства України їх утримувати, якщо вони з об’єктивних причин не можуть цього робити.

У такому разі щодо кожного окремого випадку, на підставі підтверджувальних документів, приймається рішення колегії Головного управління праці та соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації (далі – Управління).

5. За наявності вільних місць до Будинку-інтернату можуть прийматися особи, які мають працездатних дітей або родичів, які відповідно до законодавства України зобов’язані їх утримувати, за умови стовідсоткового відшкодування Будинку-інтернату затрат на їх утримання.

Особам, які мають згідно з законодавством України пільги і влаштовуються в Будинок-інтернат на платній основі, розмір суми сплати за їх утримання розраховується з урахуванням наявних пільг.

Для бажаючих громадян та інвалідів за наявності вільних місць в Будинку-інтернаті можуть утворюватись відокремлені від основного контингенту підопічних платні відділення, які працюють на основі госпрозрахунку.

6. Інвалідам і пенсіонерам, які проживають у Будинку-інтернаті на платній основі пенсія виплачується у повному обсязі.

7. Громадяни похилого віку та інваліди, ветерани війни та праці за наявних місць у Будинку-інтернаті можуть прийматися на тимчасове проживання терміном від 1 до 6 місяців як на загальних підставах, так і на платній основі.            8. Приймання до Будинку-інтернату здійснюється за путівкою Управління, виданою на підставі:

особистої заяви громадянина похилого віку чи інваліда про його прийняття до Будинку-інтернату;

паспорта (або іншого документа, що засвідчує особу);( в паспорті відмітка про зняття з реєстрації);

медичної картки про стан здоров’я з висновком про необхідність стороннього догляду;

доводки про розмір призначеної пенсії;

довідки про склад сім’ї за встановленою формою;

довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності особи, що приймається до будинку-інтернату (за наявності групи інвалідності).Для поселення в будинок-інтернат також мати пенсійне посвідчення ( при наявності посвідчення ветерана війни чи праці ,трудова книжка,свідоцтво про народження ),медичну карточку довідку про  щеплення, довідку з санітарно-епідеміологічної станції,довідку про наявність земельного паю,довідку від психіатра.

9. Інвалідам і пенсіонерам, які проживають у Будинку-інтернаті, пенсія виплачується відповідно до статті 88 Закону України „Про пенсійне забезпечення”.

Адміністрація Будинку-інтернату у триденний термін після зарахування пенсіонера на проживання надсилає органам Пенсійного фонду повідомлення встановленого зразка (крім осіб, зарахованих до Будинку-інтернату на платній основі).

До повідомлення додається особиста письмова заява інваліда або пенсіонера про перерахування Будинку-інтернату різниці між сумою призначеної пенсії і сумою пенсії, яка виплачується йому та непрацездатним членам його сім’ї, відповідно до статті 88 Закону України „Про пенсійне забезпечення”.

10. Особи, які приймаються до Будинку-інтернату, проходять санітарну обробку, переодягаються в одяг Будинку-інтернату і проходять карантин в окремому ізольованому приміщенні протягом 14 днів, після чого, якщо у них не буде виявлено інфекційних захворювань, переводяться на постійне проживання у відповідні кімнати.

11. Адміністрація Будинку-інтернату на підставі законодавства виконує обов’язки опікуна (піклувальника) щодо підопічних, яким органи опіки чи піклування опікуни (піклувальники) не призначені, і одночасно вживає заходів щодо встановлення опіки чи піклування над тими підопічними, які того потребують.

12. Особи, які проживають у Будинку-інтернаті, за погодженням з адміністрацією можуть користуватися особистими речами.

13. Адміністрація Будинку-інтернату приймає на зберігання грошові суми, коштовності та цінні папери громадян, які проживають у Будинку-інтернаті.

14. Особи, які проживають у Будинку-інтернаті, за їх бажанням, згідно з медичним висновком можуть тимчасово прийматися на посади молодшого медичного та обслуговуючого персоналу Будинку-інтернату на загальних підставах.

15. Переведення осіб, які проживають у Будинку-інтернаті, до психоневрологічного інтернату (і навпаки) здійснюється на підставі медичного висновку психіатричної медико-соціальної експертної комісії і путівки Управління.

16. Переведення підопічних до іншого будинку-інтернату в межах Хмельницької області здійснюється на підставі заяви підопічного за путівкою Управління.

17. Переведення підопічних до Будинку-інтернату іншого регіону України  здійснюється за погодженням між Управлінням та відповідно Міністерством праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головним управліннями праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації регіону в який переводиться підопічний, Головним управлінням соціального захисту населення Київської міської держадміністрації, Управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації, при наявності висновку лікаря про те, що зміна кліматичних умов не сприятиме погіршенню стану їх здоров’я.

18. Тимчасове вибуття підопічних за особистою заявою дозволяється за погодженням з адміністрацією Будинку-інтернату на термін не більше двох місяців на календарний рік.

Дозвіл на вибуття підопічного надається з урахуванням висновку лікаря про можливість тимчасового залишення Будинку-інтернату.

19. Якщо особи, які проживають у Будинку-інтернаті, потребують стаціонарної медичної допомоги (санаторно-курортного лікування), вони направляються до відповідних лікувально-профілактичних або санаторно-курортних закладів.

20. Підопічні, які вибувають з Будинку-інтернату на лікування до відповідних лікувально-профілактичних (санаторно-курортних) закладів або за власним бажанням на термін понад 10 днів, наказом по Будинку-інтернату знімаються з харчування, але залишаються в списках підопічних і пенсія за період відсутності виплачується їм у повному розмірі.

21. Витрати, пов’язані з поїздкою до родичів або до інших осіб, а також з переїздом за власним бажанням до іншої інтернатної установи, Будинком-інтернатом не компенсується.

22. Відрахування підопічного з Будинку-інтернату здійснюється згідно з наказом по Будинку-інтернату:

за особистою заявою підопічного і на підставі довідки про наявність у нього житлової площі або письмової згоди родичів про можливість утримувати і забезпечувати його догляд;

при встановленні інвалідам першої або другої груп, які не досягли загальновстановленого пенсійного віку, третьої групи інвалідності.

23. Під час відрахування з Будинку-інтернату підопічному видається закріплений за ним одяг, білизна і взуття за сезоном, документи, власні речі, цінності (ощадна книжка, акції, цінні папери та ін.), які зберігалися в Будинку-інтернаті, а також довідка із зазначенням терміну перебування в Будинку-інтернаті.

24. За систематичне грубе порушення Правил внутрішнього розпорядку Будинку-інтернату (вживання алкоголю, наркотичних та інших токсичних препаратів, бійки, самовільну відсутність в Будинку-інтернаті без поважних причин понад 10 днів тощо) на підставі рішення колегії Управління підопічні переводяться до спеціального будинку-інтернату (відділення), у разі наявності такого, або відраховуються з Будинку-інтернату.

25. Внутрішнє переміщення підопічних у Будинку-інтернаті здійснюється за наказом директора.

 

 

© 2019 Управління соціального захисту населення Красилівської райдержадміністрації. Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.
найти адрес по телефону город москва ссылка справочник домашних телефонов таллина телефонная поиск телефона по адресу в самаре пробить адрес по номеру телефона по фамилии можно узнать адрес и телефон программа поиска человека по номеру мобильного телефона телефонная база мобильных номеров москва база данных найти человека харьков справочник домашних телефонов на сайте определение местоположения телефона мегафон гороскоп для знака зодиака рак телефонная база номеров алматы онлайн база данных билайн казахстан реутов справочник телефонов жителей владивосток стрелец - мужчина по гороскопу гороскоп женщина рыбы мужчина водолей найти нахождение абонента по номеру телефона найти по козерог справочник телефонов г ставрополя гороскоп тельца близнеца на 2013 год могилевский справочник телефонов гороскопы совместимости лев овен ссылка телефонная база абонентов по москве как удалить смс перехватчик телефонная база тулы онлайн справочник телефонов жителей подмосковья Привет, мир! sitemap