ГоловнаДІЯЛЬНІСТЬПам'ятка ветеранам війни
Печать
PDF

ПАМ’ЯТКА ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ

Правовий статус ветеранів війни визначає Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав.

До ветеранів війни належать:

інваліди війни (стаття 7 зазначеного вище Закону);

учасники бойових дій - особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з'єднань, об'єднань всіх видів і родів військ Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час (особи, які належить до учасників бойових дій визначає стаття 6 вказаного Закону);

учасники війни - визнаються військовослужбовці, які в період війни проходили військову службу у Збройних Силах колишнього СРСР, трудівники тилу, а також інші особи, передбачені цим Законом (стаття 9).

Документом, що підтверджує статус ветерана війни та на основі якого надаються відповідні пільги і компенсації, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранам війни”, є посвідчення.

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” спрямований на соціальний захист ветеранів війни, зокрема, шляхом надання ряду пільг.

ЩО ТАКЕ ПІЛЬГА

Пільга - це повне або часткове звільнення певних категорій осіб від оплати за отримані послуги або надання додаткових послуг (переваг).

Характеристикою пільги є те, що особа отримує певні блага, фінансові зобо­в'язання по яких бере на себе держава.

ЯКІ ПІЛЬГИ НАДАЮТЬСЯ ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ ЗА РАХУНОК СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Ветеранам війни надається пільгова знижка плати за користування житлово-комунальними послугами (електроенергією, природним газом, послугами тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирною платою (утримання будинків і споруд  та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та скрапленим  балонним  газом  для побутових потреб, в межах середніх норм споживання.

Ветерани війни, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення, мають право на пільгове придбання твердого палива, в межах встановлених норм.

Пільгова знижка вартості житлово-комунальних послуг, придбаного твердого палива, скрапленого газу встановлюється у відсотковому значенні: інвалідам війни - 100%, учасникам бойових дій - 75%, учасникам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” - 50%.

Ветеранам війни передбачено право на пільгове користування послугами зв'язку (абонементна плата встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів, а для інвалідів Великої Вітчизняної війни та війни з Японією зі 100-процентною знижкою від затверджених тарифів) та встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів.

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги надаються ветеранам війни та членам їх сімей, що проживають разом з ними.

ХТО НАЛЕЖИТЬ ДО КАТЕГОРІЇ "ЧЛЕН СІМЇ ПІЛЬГОВИКА”

При наданні пільг до членів сім'ї пільговика належать:

дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років);

неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та  II  групи або інвалідами  I групи;

особа, яка проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним, за умови що інвалід війни не перебуває у шлюбі;

непрацездатні батьки;

особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина,  який має право на пільги,  та  проживає разом з ним.

ЯКИЙ ПОРЯДОК НАДАННЯ ПІЛЬГ

Для забезпечення єдиного державного обліку осіб, які мають право на пільги згідно із законами України та на виконання постанови Кабінету Міністрів України  від 29.01.03 № 117 в області створено Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги.

Управління соціального захисту населення ведуть персоніфікований облік осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою, і здійснюють розрахунки з постачальниками послуг на підставі отриманих від них щомісячних звітів щодо послуг, наданих пільговим категоріям громадян.

Нарахування пільгових послуг, що підлягають відшкодуванню за рахунок субвенції здійснюють підприємства-надавачі послуг.

У відповідності до вимог чинного законодавства для отримання права на пільги з оплати послуг споживач повинен звернутися до відповідного підприємства з письмовою заявою та документами, що підтверджують його право на пільги.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ ДЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ ДО РЕЄСТРУ ПІЛЬГОВИКІВ, А ТАКОЖ ЩО ВАРТО ЗНАТИ ПІЛЬГОВИКУ

Для включення до Реєстру інформації пільговику необхідно:

пред'явити паспорт;

надати інформацію про характеристику житла та послуги, щодо отримання яких він має пільги та реально ними користується;

подати довідку про склад сім'ї, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім'ї на пільги (з пред'явленням оригіналів цих документів).

У разі коли пільговик з поважних причин (хвороба, інвалідність тощо) самостійно не може звернутися до уповноваженого органу, цей орган вживає заходів до включення інформації про нього до Реєстру.

Уповноважені органи з дотриманням вимог статті 23 Закону України "Про інформацію" мають право проводити перевірку достовірності поданих документів.

Пільговик має право знайомитися з даними, що містяться в Реєстрі, та у разі незгоди з ними звернутися письмово до уповноваженого органу про їх виправлення.

У разі зміни місця проживання в межах адміністративно-територіальної одиниці, яку обслуговує уповноважений орган, пільговик або його законний представник повинен
повідомити його про це письмово.

У разі зміни зареєстрованого місця проживання поза межами адміністративно-територіальної одиниці пільговик  знімається з обліку в уповноваженому органі за попереднім
зареєстрованим місцем проживання та стає на облік за новим  зареєстрованим  місцем проживання.

Уповноважені органи за попереднім зареєстрованим місцем проживання пільговика закривають його персональну облікову картку та видають пільговику довідку про зняття
з обліку, а за новим зареєстрованим місцем проживання відкривають нову облікову картку з дати реєстрації пільговика.

У разі коли у складі сім'ї пільговика відбулися зміни, що потребують коригування включеної до Реєстру інформації, він повідомляє про це уповноважений орган.

ЯК ОТРИМАТИ ПІЛЬГУ НА ТВЕРДЕ ПАЛИВО (СКРАПЛЕНИЙ ГАЗ)

Пільги на придбання твердого палива, скрапленого газу надаються виходячи із розрахунку вартості однієї тонни твердого палива та одного балону скрапленого газу на
домогосподарство в рік.

Граничні показники вартості твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу у розрізі областей визначаються Кабінетом Міністрів України.

Пільга на придбання твердого палива і скрапленого газу може бути надана як у натуральному виразі так і в готівковій формі за вибором пільговика.

Порядок надання пільг на придбання твердого палива за рахунок субвенції з державного бюджету встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 77.

Для призначення пільг з придбання твердого палива особи звертаються до управлінь соціального захисту населення або до сільських, селищних рад за зареєстрованим місцем проживання з відповідною заявою, до якої додають довідку про наявність у житловому приміщенні пічного опалення  та / або кухонного вогнища на твердому паливі.

У разі підключення житла до системи газо-, тепло-, електропостачання для його опалення отримані кошти готівкою на придбання твердого палива або тверде паливо не повертаються. Пільги з оплати послуг газо-, тепло-, електропостачання для опалення житла надаються особі з наступного бюджетного періоду.

ЯКИЙ МЕХАНІЗМ ПРОВЕДЕННЯ БЕЗПЛАТНОГО КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ

Пунктом 8 частини першої статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” інвалідам війни та прирівняним до них особам передбачено право на позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і квартир та першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир у порядку, визначеному  Кабінетом Міністрів України.

Згідно пункту 8 частини першої статті 15 зазначеного вище Закону право на позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир мають особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Порядок проведення безоплатного капітального ремонту житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу затверджений постановою КМУ від 20.05.2009 р. № 565.

Безоплатний капітальний ремонт проводиться виходячи з розрахунку 21 кв. метр загальної площі будинку, квартири на кожну особу, що має право на пільгу.

Безоплатному капітальному ремонту підлягає житловий будинок чи квартира, які належать особі, що має право на пільгу, на праві приватної, зокрема спільної, власності.

Особа, що має право на пільгу, подає до органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) за місцем свого постійного проживання і реєстрації письмову заяву для проведення безоплатного капітального ремонту за встановленою формою;

Комісією, утвореною органом виконавчої влади (органом місцевого самоврядування) в складі уповноважених осіб, та у присутності особи, яка подала заяву, проводиться обстеження  будинку.

На підставі результатів обстеження  будинку (квартири) комісія складає перелік, визначає види і обсяги робіт, які необхідно виконати та приймає рішення про проведення
безоплатного капітального ремонту.

Кошторисний розрахунок і вартість безоплатного капітального ремонту затверджуються рішенням органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) за поданням комісії і не підлягають зміні.

Періодичність проведення безоплатного капремонту визначається органом виконавчої влади (органом місцевого самоврядування), але не частіше одного разу на 10 років

ЩОДО ПІЛЬГ НА ПРОЇЗД

Відповідно до пункту 7 статей 12, 13, 14, 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність цього Закону, надається безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання. Це право поширюється і на особу, яка супроводжує інваліда війни І групи.

Крім того, відповідно до пункту 17 статті 12, пункту 21 статті 13, пункту 16 статті 14, пункту 18 статті 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність цього Закону України, мають право на пільговий проїзд один раз на рік (або один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом.

Порядок видачі листів талонів на право одержання ветеранами війни проїзних документів (квитків) безоплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості врегульовано у
постанові Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни”.

ЩОДО БЕЗКОШТОВНОГО ПОХОВАННЯ

Статтею 14 Закону України "Про поховання та похоронну справу” визначено, що безоплатне поховання здійснюється осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій та інвалідів війни.

Порядок проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни регламентовано постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1445.

Розпорядженням голови облдержадміністрації № 251 від 30.08.2006 (із змінами, внесеними розпорядженням голови облдержадміністрації від 11.06.2010 року № 206) затверджено Порядок фінансування витрат на безоплатне поховання учасників бойових дій і інвалідів війни за рахунок коштів обласного бюджету.

Підставою для проведення відшкодування витрат на поховання померлого (загиблого) учасника бойових дій або інваліда війни виконавцю волевиявлення або особі, яка здійснює поховання є письмове звернення особи до управління соціального захисту населення за місцем перебування учасника бойових дій або інваліда війни на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.

© 2019 Управління соціального захисту населення Красилівської райдержадміністрації. Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.
найти адрес по телефону город москва ссылка справочник домашних телефонов таллина телефонная поиск телефона по адресу в самаре пробить адрес по номеру телефона по фамилии можно узнать адрес и телефон программа поиска человека по номеру мобильного телефона телефонная база мобильных номеров москва база данных найти человека харьков справочник домашних телефонов на сайте определение местоположения телефона мегафон гороскоп для знака зодиака рак телефонная база номеров алматы онлайн база данных билайн казахстан реутов справочник телефонов жителей владивосток стрелец - мужчина по гороскопу гороскоп женщина рыбы мужчина водолей найти нахождение абонента по номеру телефона найти по козерог справочник телефонов г ставрополя гороскоп тельца близнеца на 2013 год могилевский справочник телефонов гороскопы совместимости лев овен ссылка телефонная база абонентов по москве как удалить смс перехватчик телефонная база тулы онлайн справочник телефонов жителей подмосковья Привет, мир! sitemap