ГоловнаДІЯЛЬНІСТЬСоціальна допомога

Соціальна допомога

Печать
PDF

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

Призначається і виплачується у грошовій формі малозабезпеченим сім'ям, які постійно проживають на території України, мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між рівнем забезпечення прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом за попередні 6 календарних місяці, але не може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

Для призначення соціальної допомоги уповноважений представник сім'ї подає органу праці та соціального захисту населення такі документи:

1)  заяву;

2) документ, що  посвідчує  особу уповноваженого представника сім'ї;

3) довідку про склад сім'ї;

4) декларацію  про  доходи  та  майно  (заповнюється на підставі довідок  про  доходи кожного члена сім'ї);

5) довідку про наявність та розмір земельної частки (паю).

До складу сім'ї, що звертається за призначенням соціальної допомоги, включаються чоловік, дружина; рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб віком до 18 років, а також діти, які навчаються у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації за денною формою навчання до досягнення 23 років і не мають власних сімей незалежно від місця проживання або реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одиноким інвалідом I групи і здійснює догляд за ним, жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей. До складу сім'ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

У призначенні соціальної допомоги може бути відмовлено у разі, коли:

  • працездатні члени  малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, що  потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, за інвалідами II групи внаслідок психічного розладу та особами, які досягли 80-річного віку);
  • під час обстеження матеріально-побутових умов сім'ї з'ясовано, що малозабезпечена сім'я має додаткові джерела для існування не зазначені в декларації про доходи та майновий стан;
  • особи, які входять до складу малозабезпеченої сім'ї, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили покупку або оплатили послуги на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім'ї;
  • у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї (крім сімей, що складаються лише з дітей та осіб, які досягли 65-річного віку або є інвалідами I і II групи, та сімей, в яких є діти-інваліди)є земельна ділянка площею понад 0,6 гектара;
  • у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім'ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).

Даний вид допомоги може бути призначений на підставі рішення комісії у разі, коли:

- у складі сім’ї є інвалід;

- у малозабезпеченій багатодітній сім’ї виховується троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

- неможливість отримання будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного та (або) кількох членів сім’ї.

Призначений розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину  віком від 3 до 13 років у 2013 році на 180 грн., у 2014 році на 250 грн., а  на кожну дитину віком від 13 до 18 років у 2013 році – на 360 грн., у 2014 році – на 500 грн.

Призначена соціальна допомога може бути зменшена до 50 відсотків її розміру у разі невикористання сім'єю  можливостей знаходження додаткових джерел для існування.

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами

Право на допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають вагітні жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, а саме:

• жінки з числа військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, СБУ, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ;

• жінки, звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи, організації незалежно від форми власності за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не раніше, ніж за шість місяців до набуття права на одержання допомоги;

• жінки,  зареєстровані в центрі зайнятості, як безробітні;

• аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих навчальних закладів І-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів;

• непрацюючі жінки;

• жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, які не сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Підставою для призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами є видана лікувально-профілактичним закладом довідка встановленого зразка та заява жінки .

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через шість місяців з дня закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, і виплачується жінкам за весь період відпустки.

Допомога при народженні дитини

Допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини (опікуну).

Для призначення даного виду допомоги  особою, особисто, подаються такі документи:

1) заява   одного   з   батьків  (опікуна);

2) копія свідоцтва про народження дитини;

3) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини для виплати допомоги у зв’язку з народженням дитини, виданий відділом реєстрації актів цивільного стану, або довідка для призначення допомоги при  народженні дитини, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської рад. Жінки, які постійно проживають (зареєстровані) на території України, і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини.

Особи, що звертаються за призначенням допомоги при народженні другої дитини або наступних дітей, подають також довідку про склад сім’ї та копію свідоцтва про народження кожної дитини, яка враховується при визначенні розміру допомоги.

Допомога при народженні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини.

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має особа (один з батьків дитини, усиновлювач, опікун, дідусь, бабуся або інший родич), яка фактично здійснює догляд за дитиною.

Для одержання даного виду допомоги особа подає такі документи:

1) заява    матері   (батька,   усиновлювача,   опікуна);

2) копія або витяг з наказу(розпорядження) роботодавця про надання відпустки;

3) копія свідоцтва про народження дитини;

4) копія трудової книжки матері (батька, усиновлювача, опікуна), яка (який) здійснює догляд за дитиною;

5) довідка з місця навчання − для осіб, які навчаються;

6) довідка про те, що виплата допомоги по безробіттю не проводиться, - для непрацюючих осіб, які  перебувають на обліку в центрі зайнятості;

7) виписка або витяг з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців  - для осіб, що провадять підприємницьку діяльність.

Усиновлювачі та  опікуни  подають  також  копію  рішення  про усиновлення або встановлення опіки.

Переоформлення документів щодо виплати допомоги на іншу працездатну особу, яка не отримує пенсії, здійснюється згідно з письмовою заявою такої особи на підставі довідки з місця роботи, навчання, служби, центру зайнятості, про початок виконання особою, що отримувала допомогу, трудових обов’язків, навчання, несення служби, перебування на обліку у центрі зайнятості.

Для призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, подається довідка про склад сім’ї та декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи усіх членів сім’ї за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення).

До складу сім’ї особи, що звернулась за призначенням допомоги, включаються чоловік (дружина): рідні, усиновлені та підопічні діти зазначених осіб віком до 18 років, а також діти віком до 23 років, які навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-навчальних та вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації і не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I і II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які проживають однією однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей. До складу сім’ї баби, діда або іншого родича, що фактично здійснює догляд за дитиною, не є усиновлювачем або опікуном дитини і звертається за призначенням дитини, не включається дитина , на догляд за якою призначається допомога. До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Виплата допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний (згідно доходів), здійснюється протягом шести календарних місяців. Якщо особа, якій призначена допомога, після закінчення зазначеного строку не підтвердила право на призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, виплата допомоги продовжується у мінімальному розмірі.

Допомога на дітей одиноким матерям

Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька дитини або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача).

Право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) має мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Для  одержання  допомоги  на  дітей  одиноким  матерям до органу праці  та  соціального  захисту  населення  подаються  такі документи:

1) заява про призначення допомоги;

2) витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження дитини із зазначенням відомостей про батька дитини для призначення допомоги, виданий відділом реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження із зазначенням підстав внесення відомостей про батька дитини, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської рад для виплати допомоги;

3) копія свідоцтва про народження дитини;

4) довідка про проживання дитини з матір'ю,  видана за місцем проживання  сім'ї.

Усиновлювачі подають також копію рішення про усиновлення.

Вдови та вдівці подають довідку про те,  що вони не одержують на дітей пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Допомога на дітей одиноким матерям, які мають дітей до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I-V рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередніх шість місяців, але не менше як 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається особам, визначеним в установленому порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, та відповідно до законодавства набули статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування

Для одержання допомоги  на  дітей,  над якими встановлено опіку чи  піклування, до органу  праці  та  соціального  захисту населення подаються такі документи:

1) заява опікуна чи піклувальника про  призначення  допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінпраці;

2) копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленої батьківського піклування ;

3) копія свідоцтва про народження дитини;

4) довідка з місця проживання заявника про склад сім'ї;

5) довідка про місячні розміри аліментів, пенсії, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник.

Допомога призначається з місяця, в якому була подана заява з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця до моменту досягнення дитиною 18-річного віку.

Допомога призначається в розмірі, що становить два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку. У разі коли на дитину виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога, розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами та розміром призначених на дитину виплат.

Допомога при усиновленні дитини

Допомога при усиновленні дитини призначається усиновлювачу, який є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновив дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.

Для призначення допомоги при усиновленні дитини за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подаються такі документи:

1) заява усиновлювача;

2) копія свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;

3) копія рішення суду про усиновлення дитини.

Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.

Допомога призначається на кожну дитину у розмірі та в порядку, що встановлені для виплати допомоги при народженні першої дитини, на дату набрання законної сили рішенням про усиновлення.

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

Тимчасова допомога призначається у разі, коли :

  • рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується ;
  • один з батьків перебуває під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;
  • місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено .

Тимчасова допомога призначається дітям віком до 18 років.

Для призначення тимчасової допомоги одержувач подає в управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання (перебування) :

1) заяву за формою , затвердженою Мінпраці ;

2) копію свідоцтва про народження дитини;

3) довідку про реєстрацію місця проживання (перебування ) дитини;

4) довідку про реєстрацію місця проживання (перебування ) одержувача.

Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи:

1) рішення суду (виконавчий лист ) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину;

2) довідка державної виконавчої служби про неможливість стягнення аліментів з одного з батьків дитини внаслідок ухилення  від їх сплати;

3) довідка відповідної установи про перебування одного з батьків під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях  позбавлення волі , визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі;

4) повідомлення органу внутрішніх справ про те , що місце проживання (перебування ) одного з батьків дитини не встановлено.

Тимчасова допомога  призначається в розмірі 30 відсотків прожиткового мінімуму, встановлено законом для дитини відповідного віку.

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Право на державну соціальну допомогу мають інваліди з дитинства І,ІІ,ІІІ групи а також діти-інваліди віком до 18 років.

Інвалідам з дитинства та дітям інвалідам, які мають одночасно право на державну соціальну допомогу, на пенсію та на державну соціальну допомогу згідно з ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», призначається державна соціальна допомога або пенсія чи державна соціальна допомога згідно ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» за їх вибором. При цьому, якщо інвалід з дитинства або дитина-інвалід має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника і державну соціальну допомогу відповідно до цього закону ці виплати призначаються одночасно. До державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А І групи встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, для інвалідів підгрупи Б I групи – 50 відсотків. Одиноким інвалідам з дитинства 2 і 3 групи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі 15 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, які не працюють, не навчаються, не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично доглядають дитину-інваліда а також надбавка призначається особам, які перебувають у відпустці по догляду за досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати.

Документи, необхідні для призначення допомоги:

1) заява;

2) документ, що посвідчує особу;

3) довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

4) оригінал та копія свідоцтва про народження дитини-інваліда;

5) довідка з місця навчання із зазначенням факту перебування на повному державному утриманні;

6) довідка про місце проживання інваліда з дитинства або дитини-інваліда чи копія паспорта інваліда з дитинства або дитини-інваліда з відомостями про місце проживання;

7) довідка про місце проживання законного представника,  піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про  місце проживання.

До державної соціальної допомоги призначається надбавка на догляд за дитиною-інвалідом. Надбавка призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом.

Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати незалежно від того, за якою дитиною вона знаходиться у відпустці на підставі довідки лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу, в якій зазначено, що дитина-інвалід потребує домашнього догляду.

Одиноким матерям надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби і призначається на підставі довідки з місця навчання дитини та довідки про спільне проживання з дитиною-інвалідом.

Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу

Допомога на догляд надається дієздатній особі, яка зареєстрована або постійно проживає на одній житловій площі з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, і здійснює догляд за ним.

Розмір допомоги на догляд розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більше ніж мінімальна заробітна плата.

Раніше право на допомогу мали особи  середньомісячний сукупний дохід сім’ї яких був нижчим від одного прожиткового мінімуму для сім’ї, то відповідно до проекту майже кожна  сім’я в якій проживає інвалід I чи II групи внаслідок психічного розладу буде мати право на допомогу на догляд.

Допомога на догляд призначається управлінням на шість місяців і виплачується щомісячно. У разі коли особа, яка здійснює догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, є непрацюючим пенсіонером, на підставі копії трудової книжки їй призначається допомога на догляд на 12 місяців. Для призначення допомоги на догляд подаються такі документи:

- заява;

- документ, що посвідчує особу;

- довідка про склад сім’ї із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних зв’язків членів сім’ї;

- довідка про доходи кожного члена сім’ї;

- висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу;

- довідки про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, виділеної унаслідок розпаювання землі.

Для продовження виплати допомоги на наступний строк подається новий пакет документів.

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам

Право на допомогу мають особи, що одночасно відповідають таким умовам:

- чоловіки та жінки досягли 63 років і не мають права на пенсію або визнанні інвалідами в установленому порядку;

- не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”;

- є малозабезпеченими особами.

Для призначення допомоги подаються такі документи:

- заява;

- декларація про доходи (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);

- копія рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною);

- копія посвідчення біженця або тимчасової посвідки на постійне проживання;

- довідка про склад сім’ї.

Соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам вихователям і прийомним сім’ям

Державна соціальна допомога на дітей призначається в грошовій формі батькам-вихователям на кожну дитину-вихованця і прийомним батькам на кожну прийомну дитину.

Уповноважений орган призначає соціальну допомогу та грошове забезпечення за заявою батьків-вихователів і одного з прийомних батьків, до якої додаються:

- рішення райдержадміністрації про влаштування дитини до прийомної сім’ї;

- документи, що посвідчують статус дитини;

- довідка органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;

- довідка з місця навчання про розмір стипендії.

Розмір допомоги становить два прожиткових мінімуму для дитини відповідного віку.

Розмір грошового забезпечення становить 35 відсотків двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку на кожну прийомну дитину, але не повинен перевищувати півтора прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Компенсаційні виплати особі, яка доглядає за інвалідом I групи або особою, яка досягла 80-річного віку

Право на компенсацію мають непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або особою, яка досягла 80-річного віку.

Для призначення компенсації необхідно подати такі документи:

- заява;

- довідка про склад сім’ї заявника;

- довідка про склад сім’ї престарілого або інваліда;

- копія трудової книжки заявника;

- копія паспорта та довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків престарілого або інваліда;

-  довідка ЛКК про необхідність постійного догляду за престарілим;

-  копія довідки МСЕК.

Компенсації фізичним особам,які надають соціальні послуги

Непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до сомообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги  (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), призначається щомісячна компенсаційна виплата (далі - компенсація).

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.

Для призначення компенсації подаються такі документи:

1) непрацюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги:

заява про згоду надавати соціальні послуги;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

копію трудової книжки та довідки органу державної податкової служби про те, що особа не займається підприємницькою діяльністю, і про відсутність даних про доходи цієї особи, а у разі відсутності трудової книжки – лише зазначені довідки;

2) особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законим представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):

заява про необхідність надання соціальних послуг;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

копію довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (надається інвалідом);

висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування;

3) законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг:

заява про необхідність надання соціальних послуг;

копія свідоцтва про народження дитини;

висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування.

Компенсація призначається на час встановлення групи інвалідності або на час, протягом якого особа, що надала заяву про необхідність отримання соціальних послуг, потребуватиме постійного стороннього догляду.

Одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання “Мати-героїня”

Для отримання винагороди  жінка, якій присвоєно почесне звання, або уповноважена нею особа  подає за місцем реєстрації зазначеної жінки такі документи:

- заяву;

- копію сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові, ,місце реєстрації;

Уповноважена особа подає нотаріально засвідчений документ.

Виплата винагороди здійснюється  у розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Для розрахунку використовується прожитковий мінімум установлений  з 1 січня року, в якому присвоєно почесне звання.

Одноразова матеріальна допомога особам, які постраждали від торгівлі людьми

Одноразова матеріальна допомога виплачується особі, якій встановлено статус постраждалої від торгівлі людьми, відповідно до законодавства.

Виплата матеріальної допомоги здійснюється одноразово у розмірі прожиткового мінімуму для відповідної категорії осіб (діти віком до 6 років, діти віком від 6 до 18 років, працездатні особи, особи, які втратили працездатність), установленого на момент звернення особи за матеріальною допомогою.

Для отримання матеріальної допомоги особа або законний представник дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена із сім’єю, або недієздатної особи подає управлінню за місцем проживання (перебування) зазначеної особи такі документи:

- заяву;

- копію довідки про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

- копію документа, що посвідчує особу;

- копію документа, що підтверджує непрацездатність особи.

Іноземець або особи без громадянства, що не володіє українською або російською мовою, заповнює заяву з перекладачем.

Джил, склонная к красоте, обычно прилагала много труда для ее достижения, но "скачать игры без ограничении во времени"сегодня ее волосы были просто зачесаны назад и связаны пучком, глаза и губы "скачать спасик и его друзья"не накрашены; маленькие белые уши были открыты и "лепс водопад скачать песню"казались какими-то заостренными.

Я быстро поднял глаза, чтобы посмотреть случится это или нет.

Ты заметил изменения и посчитал "скачать книги аллена карр легкий способ сбросить вес"правильно.

Он остановился, определил направление и тихо, медленно пополз на "скачать песню никиты малинина котенок"звук.

Он желал одного, не впасть в катарсис.

Что открылось, то уже "анимации для презентаций скачать"открылось, а я сомневаюсь, "песня скачать песни на будильник"чтобы открылось многое в таком запутанном случае, как у него, и при "Скaчaть keygen кaсперский"том, что он так осторожен, поэтому я немногим рискую, позволяя "аудиосказки скачать mp3 скачать"ему еще какое-то время тешиться приятными воспоминаниями о ее визите.

Я искренне "КоАП РФ" на это надеюсь, ваше высочество.

Свернувшись в коконе "Большой юридический справочник для физ. и юрид. лиц" из украденного одеяла, Джон заснул.

Думаю, они поскачут "Птица малая" следом, ответила Домино, но все же дай "Навещаем друзей Лунтик" мне поводья "Следующий раз. Роман" на всякий случай.

Несколько раз моргнул и уставился "Эмануил Ласкер Жизнь игра" па пего.

Рендер слегка вздрогнул от вида и размера этой "Волшебное лето. Книжка с наклейками. Больше 100 наклеек с Муми-троллями" головы.

Афины после долгого отсутствия показались "Кремлевские жены Дети Кремля" мне все тем "Семинар с доктором медицины Милтоном Г. Эриксоном" же неожиданным местом, которое действует всегда "Бароны Врангели Воспоминания" освежающе, очень часто обновляюще и очень возбуждающе.

© 2019 Управління соціального захисту населення Красилівської райдержадміністрації. Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.
найти адрес по телефону город москва ссылка справочник домашних телефонов таллина телефонная поиск телефона по адресу в самаре пробить адрес по номеру телефона по фамилии можно узнать адрес и телефон программа поиска человека по номеру мобильного телефона телефонная база мобильных номеров москва база данных найти человека харьков справочник домашних телефонов на сайте определение местоположения телефона мегафон гороскоп для знака зодиака рак телефонная база номеров алматы онлайн база данных билайн казахстан реутов справочник телефонов жителей владивосток стрелец - мужчина по гороскопу гороскоп женщина рыбы мужчина водолей найти нахождение абонента по номеру телефона найти по козерог справочник телефонов г ставрополя гороскоп тельца близнеца на 2013 год могилевский справочник телефонов гороскопы совместимости лев овен ссылка телефонная база абонентов по москве как удалить смс перехватчик телефонная база тулы онлайн справочник телефонов жителей подмосковья Привет, мир! sitemap